Časté otázky

 • Ako získate Primatašku s osobným odkazom?

  Stačí, ak vyplníte svoje údaje na tejto stránke. V čo najkratšom čase vás budeme kontaktovať pre detailné zistenie vašich očakávaní a potrieb.

 • Ako sa starať o Primatašku?

  S láskou a nehou. Doprajte jej kvalitný wellnes v práčke, max. 40 stupňov Celzia. Žehlenie prospieva jej kráse, ale robte to citlivo – z rubovej strany. Má rada spoločnosť, preto ju nosievajte stále so sebou. Dá sa šikovne poskladať a môžete ju mať vo vrecku, kabelke alebo v batohu. Je skromná a zaberie veľmi málo miesta.

 • Prečo je Primataška príma?

  Pretože dáva prácu ľuďom v chránenej dielni, je ekologická, robí radosť a prezentuje vaše sny, ciele, myšlienky!

 • Kde je Primataška vyrobená?

  V našej chránenej dielni Prima n.o. 
Zakúpením Primatašky dáte ľuďom s mentálnym znevýhodnením prácu, dáte im pocítiť, že sú užitoční a šikovní. Vďaka vášmu záujmu o ich výrobky im vieme zabezpečiť zmysluplné zamestnanie a patričné ohodnotenie.

 • Náhradné plnenie – čo je to?

  V zmysle zákona o službách zamestnanosti č.5/2004 Z.z., zákona č. 139/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, máte ako zamestnávateľ povinnosť podľa § 63 ods. 1písm. d zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnávate viac ako 20 zamestnancov v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu Vašich zamestnancov. Pokiaľ túto povinnosť ako zamestnávateľ neplníte, ste povinný do 31.03. nasledujúceho kalendárneho roka odviesť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím vo výške trojnásobku minimálnej mzdy platnej ku koncu kalendárneho roku, v ktorom sa odvod realizuje. Zákonnú povinnosť môžete naplniť aj zadaním zákazky pre chránenú dielňu alebo chránené pracovisko. V prípade, že by ste sa rozhodli pre túto alternatívu, možno v zmysle § 19 zákona č. 595/ 2003 Z. z. o dani z príjmov považovať zadanú zákazku podľa § 64 zákona o službách zamestnanosti ako daňový výdavok.

Aj vám sa páči prima taška? Získajte kalkuláciu zdarma