O nás

Prima n.o.

Sme nezisková organizácia. Od roku 1997 poskytujeme v domove sociálnych služieb sociálne služby dospelým ľuďom s mentálnym znevyhodnením ambulantnou formou. Okrem toho v chránenej dielni v súčastnosti zamestnávame 2 ľudí s mentálnym a viacnásobným znevýhodnením.

Vízia

Našou víziou je spoločnosť, v ktorej dospelí ľudia so znevýhodnením žijú svoj vlastný dospelý život, naplnený ich vzťahmi, prácou, rodinami, nápadmi, úspechmi, zlyhaniami a opätovnými pokusmi.

Poslanie

Chceme podporovať dospelých ľudí s mentálnym znevyhodnením a ich príbuzných tak, aby zvládli svoj život a nachádzali možnosť osobnej realizácie.

Cieľom domova sociálnych služieb je podporovať samostatnosť ľudí s mentálnym znevýhodnením v bežných denných činnostiach, vo vzťahoch a v práci. Hľadáme spôsoby, aby si znevýhodnení ľudia vedeli samostatne poradiť. Zvládnutie malých každodenných úloh ako nákupy, cestovanie, upratovanie, či vybavovanie na úradoch prinášajú viac sebavedomia a radosti nielen im, ale aj ich blízkym. Naši klienti majú  spoločný záujem o tvorivé činnosti, ktorým sa cielene venujeme prostredníctvom výtvarných techník a divadelných aktivít.

Cieľom našej chránenej dielne je dať ľuďom s mentálnym znevýhodnením prácu, dať im pocítiť, že sú užitoční a šikovní. Vďaka vášmu záujmu o ich výrobky im vieme zabezpečiť zmysluplnú prácu a patričné ohodnotenie. Našu chránenú dielňu nájdete aj v registri chránených dielní.

#tvoríme #žijeme #inšpirujeme